BT天堂

今日最新电影今日最新电视剧留言板

当前位置:首页 > 国产剧 > 如懿传下载页面

如懿传全87集

片名:如懿传 发布时间:2018-08-21

◎译 名 后宫·如懿传/甄嬛传续集/Ruyi's Royal Love in the Palace

◎片 名 如懿传

◎年 代 2018

◎产 地 中国大陆

◎类 别 剧情/历史/古装

◎语 言 汉语普通话

◎字 幕 中字

◎上映日期 2018-08-20(中国大陆)

◎IMDb评分  0/10 from 0 users

◎豆瓣评分 0/10 from 0 users

◎整理链接 https://www.bt-tt.com

◎集 数 87

◎单集片长 45分钟

◎导 演 汪俊 Jun Wang

◎主 演 周迅 Xun Zhou

   霍建华 Wallace Huo

   张钧甯 Chun-Ning Chang

   李纯 Chun Li

   董洁 Jie Dong

   童瑶 Yao Tong

   陈昊宇 Amy

   辛芷蕾 Zhilei Xin

   曾一萱 Yixuan Zeng

   邬君梅 Vivian Wu

   经超 Chao Jing

   黄明 Ming Huang

   陈冲 Joan Chen

   李沁 Qin Li

   袁文康 Wenkang Yuan

   胡可 Ke Hu

   张佳宁 Jianing Zhang

   曹曦文 Xiwen Cao

   于洋 Yang Yu

   何泓姗 Hongshan He

   赵柯 Karina Zhao

   韩丹彤 Dantong Han

   夏楠 Nan Xia

   蒋雪鸣 Xueming Jiang

   王鹤润 Herun Wang

   李琦 Qi Li

   陈小纭 Xiaoyun Chen

   郭虹 Hong Guo

   齐欢 Huan Qi

   屈楚萧 Shaw

   关雪盈 Xueying Guan

   陈木易 Muyi Chen

   刘玉璞

   胡明 Ming Hu

   闵春晓 Chunxiao Min

   余少群 Shaoqun Yu

   张丰毅 Fengyi Zhang

◎简 介

 公元1735年乾隆即位,与他少年相知的侧福晋如懿也依礼进宫为妃。从此,二人在宫廷里演绎了一段从恩爱相知到迷失破灭的婚姻历程。新帝登基,如懿因与乾隆青梅竹马的情分成为贵妃,由此受到众人排挤,而太后又与如懿家族有世仇,如懿危机四伏。此时,乾隆也同样面对太后掌权和老臣把持朝政的难题。权力更迭过程中,乾隆与如懿互相扶持,共同渡过难关,直到二人扫清障碍。乾隆经过多年努力也如愿将如懿推到皇后位置,与他共有天下。然而做了皇后的如懿却发现,乾隆已从少年夫君成长为成熟帝王,他的多疑善变以及帝王自私不断显露,两人间的情意信任渐渐破灭。但如懿依旧坚守美好回忆,恪守皇后职责,直到去世。

◎人物关系图

【下载地址1】

如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP01-08.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP09-10.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP11.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP12.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP13-14.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP15-16.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP17-18.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP19-20.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP21-22.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP23-26.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP27-28.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP29-30.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP31-32.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP33-34.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP35-36.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP37-38.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP39-40.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP41-42.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP43-44.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP45-46.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP47-48.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP49-50.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP51-52.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP53-54.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP55-56.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP57-58.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP59-60.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP61-62.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP63-64.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP65-66.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP67-68.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP69-70.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP71-72.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP73-74.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP75-76.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP77-78.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP79-80.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP81-82.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP83-84.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP85-86.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP87.HD1080P.国语中字.mp4

【下载地址2】

如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP01-08.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP09-10.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP11-12.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP13-14.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP15-16.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP17-18.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP19-20.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP21-22.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP23-26.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP27-28.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP29-30.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP31-32.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP33-34.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP35-36.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP37-38.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP39-40.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP41-42.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP43-44.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP45-46.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP47-48.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP49-50.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP51-52.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP53-54.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP55-56.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP57-58.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP59-60.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP61-62.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP63-64.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP65-66.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP67-68.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP69-70.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP71-72.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP73-74.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP75-76.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP77-78.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP79-80.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP81-82.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP83-84.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP85-86.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP87.HD1080P.国语中字.mp4

【下载地址3】

如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP01-08.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP09-10.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP11-12.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP13-14.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP15-16.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP17-18.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP19-20.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP21-22.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP23-26.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP27-28.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP29-30.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP31-32.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP33-34.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP35-36.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP37-38.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP39-40.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP41-42.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP43-44.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP45-46.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP47-48.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP49-50.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP51-52.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP53-54.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP55-60.HD1080P.国语中字.mp4

【下载地址4】

如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP01-87.HD1080P.国语中字.mp4
如懿传.Ruyi's.Royal.Love.in.The.Palace.2018.EP01-87.HD1080P.国语中字.mp4

★★在线播放或离线下载,请安装相关工具:影视大全 电影天堂 百度网盘 115网盘 迅雷 比特彗星

请把www.bt-tt.com分享给你的朋友,更多人使用,速度更快 BT天堂www.bt-tt.com欢迎你每天的到来!
2001-2010 BT天堂 www.bt-tt.com. All Rights Reserved 免费电影下载网站 就在BT天堂
下载电影就来BT天堂,本站资源均为网络免费资源搜索机器人自动搜索的结果,本站只提供最新电影下载,并不存放任何资源。
所有视频版权归原权利人,将于24小时内删除!我们强烈建议所有影视爱好者购买正版音像制品!
本站拒绝一切非法,淫秽电影,欢迎大家监督 有问题可联系管理员